Startsida
För besökare
Öppettider & entréavgifter
Hitta hit - karta
Utställande företag
Tidsprogram
Branschutställare
Veteranfordonsutställare
Press
För mer info om mässan:

Anders Blomgren
Tel: 036-37 11 25
anders.blomgren@fabas.se
Arrangör:I samarbete med:Utställare:Basturökeriet Sverige AB
Björns Skogsservice
FC Agenturer
Firma Kilhults & Svensköps
Karamelltillverkning
GOTFire AB
Modellutställning Sven
Johansson
Motorsågsmuseum Åke B
Widfeldts Vapenhandel AB
Gnosjötornet
Välkommen till två härliga dagar för dig som är intresserad av skogsbruk och maskiner!

Fredagen den 13:e och lördagen den 14:e maj 2016 genomförs på nytt mässan Skog & Traktor I Emmaboda. En branschutställning med huvudinriktning på skogsbruk.

Mässan genomförs på Emmaboda Flygbana och intilliggande skogsparti där många av maskinerna som skördare och skotare, demonstreras i sin rätta miljö. Det blir försäljning, visning och demonstrationer av allt från stora skogsmaskiner och terränggående fordon till motorsågar, skydds- och jaktkläder och tillbehör av alla de slag.

Under lördagen kompletteras branschmässan med en utställning med veterantraktorer, veteranlastbilar och andra maskiner.

Båda dagarna:
Demonstrationer och visningar av maskiner som skördare, skotare, röjsågar, med mera.

Utställare, se utställarförteckning.

Matservering.